Taking too long? Close loading screen.
Background

Pakiet Senior
dla jednej osoby

Zamów teraz (139 zł/msc)

 • 10% zniżki na procedury w Szpitalu LUX MED
 • 10% zniżki na usługi Grupy LUX MED
 • 24h Telefoniczna Informacja Medyczna
 • Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
 • Lekarze specjaliści
 • Opieka medyczna dla jednej osoby w wieku od 65 lat
 • Podstawowe badania diagnostyczne
 • Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
 • Rozszerzone pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Szczepienia przeciwko grypie sezonowej i tężcowi

Dzwoniąc na całodobową infolinię uzyskasz pomoc od doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy doradzą Ci jakie działania należy podjąć. Dodatkowo uzyskasz informacje o dyżurach aptek i szpitali.

10% zniżki

na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED i procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Otrzymujesz 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabaty nie sumują się.

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w placówkach wskazanych przez LUX MED w przypadku choroby, zaostrzenia się choroby przewlekłej oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • Internista
 • Pediatra
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Usługi pielęgniarskie w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Podstawowe materiały i środki medyczne (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) użyte podczas zabiegów są bezpłatne. Zabiegi pielęgniarskie obejmują:

 • iniekcja dożylna
 • iniekcja podskórna/domięśniowa
 • podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
 • zmiana/założenie opatrunku bez zaopatrzenia chirurgicznego
 • pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
 • pobranie krwi

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w placówkach wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia. Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • ginekologii
 • okulistyki
 • urologii
 • ortopedii
 • kardiologii
 • neurologii

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy i obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład którego wchodzi konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka (preparat wskazany przez LUX MED) oraz wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.

Zabiegi ambulatoryjne to drobne zabiegi lub badania wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej.

 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 • Glukoza / Glucose na czczo
 • Kał badanie ogólne
 • Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
 • OB. / ESR
 • Płytki krwi
 • Potas / K
 • Reticulocyty
 • Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych
 • Rtg czaszki oczodoły
 • Rtg czaszki PA + bok
 • Rtg czaszki PA+bok+podstawa
 • Rtg czaszki podstawa
 • Rtg czaszki półosiowe wg Orleya
 • Rtg czaszki siodło tureckie
 • Rtg czaszki styczne
 • Rtg klatki piersiowej + bok
 • Rtg klatki piersiowej bok z barytem
 • Rtg klatki piersiowej PA
 • Rtg nosa boczne
 • Rtg noso – gardła
 • Rtg twarzoczaszki
 • Rtg zatok przynosowych
 • Spirometria
 • Transaminaza GOT / AST
 • Transaminaza GPT / ALT
 • Wymaz z nosa
 • Mierzenie RR / ciśnienia
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała
 • Standardowe* badanie dna oka
 • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
 • Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
 • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • Szycie rany do 3 cm
 • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)
 • Zabieg laryngologiczny – Usunięcie tamponady nosa
 • Zmiana / założenie – opatrunek mały
Language