Taking too long? Close loading screen.
Background

Pakiet Platynowy
dla jednej osoby

Zamów teraz (159zł/msc)

 • 10% zniżki na procedury w Szpitalu LUX MED
 • 10% zniżki na usługi Grupy LUX MED
 • 24h Telefoniczna Informacja Medyczna
 • Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
 • Lekarze specjaliści
 • Opieka medyczna dla jednej osoby w wieku od 18 do 65 lat
 • Podstawowe badania diagnostyczne
 • Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
 • Rozszerzone pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Szczepienia przeciwko grypie sezonowej i tężcowi

Dzwoniąc na całodobową infolinię uzyskasz pomoc od doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy doradzą Ci jakie działania należy podjąć. Dodatkowo uzyskasz informacje o dyżurach aptek i szpitali.

10% zniżki

na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED i procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Otrzymujesz 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabaty nie sumują się.

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w placówkach wskazanych przez LUX MED w przypadku choroby, zaostrzenia się choroby przewlekłej oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • Internista
 • Pediatra
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

 • Interny
 • Pediatrii
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Usługi pielęgniarskie w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Podstawowe materiały i środki medyczne (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) użyte podczas zabiegów są bezpłatne. Zabiegi pielęgniarskie obejmują:

 • iniekcja dożylna
 • iniekcja podskórna/domięśniowa
 • podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
 • zmiana/założenie opatrunku bez zaopatrzenia chirurgicznego
 • pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
 • pobranie krwi

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora oraz lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i konsultacji dyżurowych.

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w placówkach wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora oraz lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i konsultacji dyżurowych.

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy i obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład którego wchodzi konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka (preparat wskazany przez LUX MED) oraz wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.

Zabiegi ambulatoryjne to drobne zabiegi lub badania wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej.

Usługa obejmuje testy alergiczne skórne, które wykonywane są na zlecenie lekarza z placówki wskazanej przez LUX MED, w następującym zakresie:

 • Konsultacja alergologa – kwalifikacja do testów

 

Testy alergiczne skórne – testy wykonywane metodą nakłuć z preparatem do testów alergicznych:

 • Testy alergiczne skórne 1 punkt
 • Testy alergiczne skórne panel pokarmowy
 • Testy alergiczne skórne panel wziewny

Wizyty domowe są limitowane do 3 wizyt w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmują zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej. Są realizowane w Twoim miejscu zamieszkania, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających przybycie do placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

Badanie lekarskie stomatologiczne wykonywane 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy w placówkach wskazanych przez LUX MED. W ramach przeglądu stomatologicznego jest dokonywana ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej przez lekarza stomatologa przyjmującego w zakresie stomatologii zachowawczej.

Badania bez skierowania lekarza są wykonywane 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy w placówkach wskazanych przez LUX MED. Usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i obejmuje wykonanie bez skierowania następujących badań laboratoryjnych:

 • Mocz – badanie ogólne
 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 • Cholesterol całkowity
 • Glukoza na czczo
 • Standardowa* cytologia szyjki macicy ( dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.)

Nielimitowane wizyty ze skierowaniem dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • chirurgii onkologicznej
 • neurochirurgii
 • rehabilitacji medycznej

 

Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • ginekologii
 • laryngologii
 • okulistyki
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii
 • endokrynologii
 • nefrologii
 • diabetologii
 • kardiologii
 • urologii
 • dermatologii
 • neurologii
 • diabetologii
 • nefrologii
 • pulmonologii
 • alergologii
 • gastroenterologii
 • hematologii
 • onkologii
 • proktologii
 • reumatologii

Nielimitowane wizyty ze skierowaniem dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • diabetologia
 • alergologia
 • endokrynologia
 • nefrologia

Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • ortopedia
 • chirurgia ogólna
 • okulistyka
 • laryngologia
 • neurologia

Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 • OB. / ESR
 • Reticulocyty
 • Płytki krwi

Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

 • Transaminaza GPT / ALT
 • Transaminaza GOT / AST
 • Białko całkowite / Total Protein
 • CRP ilościowo
 • Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
 • Chlorki / Cl
 • Cholesterol całkowity
 • LDH – dehydrogenaza mleczanowa
 • Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase
 • Fosfataza kwaśna
 • Fosfataza kwaśna sterczowa
 • GGTP
 • Glukoza / Glucose na czczo
 • Glukoza / Glucose – 120′ / 120′ po jedzeniu
 • Glukoza / Glucose – 60′ / 60′ po jedzeniu
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach
 • CK (kinaza kreatynowa)
 • Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
 • Immunoglobulin IgA
 • Immunoglobulin IgG
 • Immunoglobulin IgM
 • Kreatynina / Creatinine
 • Kwas moczowy / Uric acid
 • Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
 • Potas / K
 • Proteinogram
 • PSA całkowite / Total PSA
 • Sód / Na
 • Wapń / Ca
 • Żelazo / Fe
 • AFP – alfa-fetoproteina
 • PSA – wolna frakcja
 • PSA całkowite
 • CEA – antygen carcinoembrionalny

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania

Usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej

 • Wymaz z nosa
 • Wymaz z nosa – lewej dziurki – posiew tlenowy
 • Wymaz z nosa – lewej dziurki – posiew w kier. grzybów drożdż.
 • Wymaz z nosa – posiew w kierunku grzybów drożdż.
 • Wymaz z nosa – prawej dziurki – posiew tlenowy
 • Wymaz z nosa – prawej dziurki – posiew w kier. grzybów drożdż
 • Antybiogram do posiewu – (mocz, gardło, nos, oko)

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania

Mocz – badanie ogólne

Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania

Kał – badanie ogólne

Badania elektrokardiograficzne

Badanie EKG – spoczynkowe

Badania rentgenowskie

Wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej.

 • Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych
 • Rtg czaszki oczodoły
 • Rtg czaszki PA + bok
 • Rtg czaszki PA+bok+podstawa
 • Rtg czaszki podstawa
 • Rtg czaszki półosiowe wg Orleya
 • Rtg czaszki siodło tureckie
 • Rtg czaszki styczne
 • Rtg twarzoczaszki
 • Rtg nosa boczne
 • Rtg żuchwy
 • Rtg zatok przynosowych
 • Rtg noso – gardła
 • Rtg klatki piersiowej PA
 • Rtg klatki piersiowej + bok
 • Rtg klatki piersiowej bok z barytem
 • Rtg klatki piersiowej inne
 • Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem
 • Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
 • Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
 • Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
 • Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok
 • Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy
 • Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok
 • Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
 • Rtg kręgosłupa piersiowego
 • Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok
 • Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
 • Rtg kręgosłupa piersiowego bok
 • Rtg kręgosłupa piersiowego skosy
 • Rtg kręgosłupa szyjnego AP
 • Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok
 • Rtg kręgosłupa szyjnego bok
 • Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
 • Rtg kręgosłupa szyjnego skosy
 • Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego
 • Rtg kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
 • Rtg kręgosłupa w pozycji stojącej
 • Rtg kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
 • Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
 • Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego
 • Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu
 • Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego
 • Rtg uda + podudzia
 • Rtg kości udowej AP + bok lewej
 • Rtg kości udowej AP + bok prawej
 • Rtg barku / ramienia – osiowe lewego
 • Rtg barku / ramienia – osiowe obu
 • Rtg barku / ramienia – osiowe prawego
 • Rtg barku / ramienia AP + bok lewego
 • Rtg barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
 • Rtg barku / ramienia AP + bok prawego
 • Rtg barku / ramienia AP lewego
 • Rtg barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
 • Rtg barku / ramienia AP prawego
 • Rtg przedramienia lewego AP + bok
 • Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok
 • Rtg przedramienia prawego AP + bok
 • Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok
 • Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok
 • Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok
 • Rtg ręki bok- lewa
 • Rtg ręki bok- prawa
 • Rtg ręki PA lewa
 • Rtg ręki PA obu
 • Rtg ręki PA prawa
 • Rtg ręki wiek kostny
 • Rtg stopy AP + bok/skos lewej
 • Rtg stopy AP + bok/skos obu
 • Rtg stopy AP + bok/skos prawej
 • Rtg stóp AP (porównawczo)
 • Rtg nadgarstka boczne – lewego
 • Rtg nadgarstka boczne – obu
 • Rtg nadgarstka boczne – prawego
 • Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos lewego
 • Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos obu
 • Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos prawego
 • Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos
 • Rtg miednicy i stawów biodrowych

Badania ultrasonograficzne

Obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG genetycznego.

 • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
 • USG ginekologiczne – transvaginalne
 • USG prostaty przez powłoki brzuszne
 • USG jamy brzysznej

Inne badania diagnostyczne

 • Spirometria
 • Mammografia
 • Mammografia – zdjęcie celowane

Badania endoskopowe

 • Anoskopia
 • Gastroskopia
 • Rektoskopia
 • Sigmoidoskopia
 • Kolonoskopia

Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi

 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy twarzoczaszki
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej
 • MR–Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej i miednicy mniejszej
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa lędźwiowego
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa piersiowego
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy oczodołów
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy przysadki
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowo-biodrowych
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda
 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny górnej
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy przedramienia
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy ramienia
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy szyi

Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi

 • TK – Tomografia komputerowa głowy
 • TK – Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)
 • TK – Tomografia komputerowa twarzoczaszki
 • TK – Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
 • TK – Tomografia komputerowa zatok
 • TK – Tomografia komputerowa oczodołów
 • TK – Tomografia komputerowa kości skroniowych
 • TK – Tomografia komputerowa szyi
 • TK – Tomografia komputerowa krtani
 • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej
 • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)
 • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
 • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej
 • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)
 • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa
 • TK – Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
 • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej
 • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej
 • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
 • TK – Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego
 • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego
 • TK – Tomografia komputerowa stawu biodrowego
 • TK – Tomografia komputerowa stawu kolanowego
 • TK – Tomografia komputerowa stawu skokowego
 • TK – Tomografia komputerowa nadgarstka
 • TK – Tomografia komputerowa stawu barkowego
 • TK – Tomografia komputerowa stawu łokciowego
 • TK – Tomografia komputerowa stopy
 • TK – Tomografia komputerowa uda
 • TK – Tomografia komputerowa podudzia
 • TK – Tomografia komputerowa ramienia
 • TK – Tomografia komputerowa przedramienia
 • TK – Tomografia komputerowa ręki
 • TK – Tomografia komputerowa – Angio aorty brzusznej
 • TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – badanie żył i zatok mózgu
 • TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – tętnice

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • Mierzenie RR / ciśnienia
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała
 • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
 • Zmiana / założenie – opatrunek mały
 • Szycie rany do 3 cm
 • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • Standardowe* badanie dna oka
 • Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)
 • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
 • Płukanie kanalików łzowych
 • Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
 • Badanie autorefraktometrem
 • Badanie ostrości widzenia

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
 • Zabieg laryngologiczny – Usunięcie tamponady nosa

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • Zmiana / założenie – opatrunek mały

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • Dermatoskopia

Do przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: niedogodnego dojazdu do placówki, wypisania recepty lub zwolnienia.

Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru Lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje dyspozytor medyczny (wskazany przez LUX MED), na podstawie uzyskanego wywiadu. Wizyty domowe są dostępne w granicach administracyjnych miast oraz ich okolicach, w których występują ambulatoryjne Placówki medyczne wskazane przez LUX MED dla tej usługi – szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl.

Language