Taking too long? Close loading screen.
Background

Pakiet Matka dla jednej osoby

Zamów teraz (189zł/msc)

 • 10% zniżki na procedury w Szpitalu LUX MED
 • 10% zniżki na usługi Grupy LUX MED
 • 24h Telefoniczna Informacja Medyczna
 • Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
 • Lekarze specjaliści
 • Opieka medyczna dla jednej osoby w wieku od 18 do 65 lat
 • Podstawowe badania diagnostyczne
 • Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
 • Rozszerzone pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Szczepienia przeciwko grypie sezonowej i tężcowi

Dzwoniąc na całodobową infolinię uzyskasz pomoc od doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy doradzą Ci jakie działania należy podjąć. Dodatkowo uzyskasz informacje o dyżurach aptek i szpitali.

10% zniżki

na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED i procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Otrzymujesz 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabaty nie sumują się.

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w placówkach wskazanych przez LUX MED w przypadku choroby, zaostrzenia się choroby przewlekłej oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • Internista
 • Pediatra
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

 • Interny
 • Pediatrii
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Usługi pielęgniarskie w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Podstawowe materiały i środki medyczne (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) użyte podczas zabiegów są bezpłatne. Zabiegi pielęgniarskie obejmują:

 • iniekcja dożylna
 • iniekcja podskórna/domięśniowa
 • podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
 • zmiana / założenie opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego
 • pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
 • pobranie krwi

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora oraz lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i konsultacji dyżurowych.

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w placówkach wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora oraz lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i konsultacji dyżurowych.

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy i obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład którego wchodzi konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka (preparat wskazany przez LUX MED) oraz wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.

Badania bez skierowania lekarza są wykonywane 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy w placówkach wskazanych przez LUX MED. Usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i obejmuje wykonanie bez skierowania następujących badań laboratoryjnych:

 • Mocz – badanie ogólne
 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 • Cholesterol całkowity
 • Glukoza na czczo
 • Standardowa* cytologia szyjki macicy ( dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.)

Zabiegi ambulatoryjne to drobne zabiegi lub badania wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej.

Usługa obejmuje testy alergiczne skórne, które wykonywane są na zlecenie lekarza z placówki wskazanej przez LUX MED, w następującym zakresie:

 • Konsultacja alergologa – kwalifikacja do testów

Testy alergiczne skórne – testy wykonywane metodą nakłuć z preparatem do testów alergicznych:

 • Testy alergiczne skórne 1 punkt
 • Testy alergiczne skórne panel pokarmowy
 • Testy alergiczne skórne panel wziewny

Wizyty domowe są limitowane do 3 wizyt w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmują zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej. Są realizowane w Twoim miejscu zamieszkania, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających przybycie do placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

Badanie lekarskie stomatologiczne wykonywane 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy w placówkach wskazanych przez LUX MED. W ramach przeglądu stomatologicznego jest dokonywana ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej przez lekarza stomatologa przyjmującego w zakresie stomatologii zachowawczej.

Usługa obejmuje prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym przez lekarza w placówkach wskazanych przez LUX MED i składa się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu w następującym zakresie:

Nielimitowane wizyty ze skierowaniem dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • chirurgii onkologicznej
 • neurochirurgii
 • rehabilitacji medycznej

 

Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • ginekologii
 • laryngologii
 • okulistyki
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii
 • endokrynologii
 • nefrologii
 • diabetologii
 • kardiologii
 • urologii
 • dermatologii
 • neurologii
 • diabetologii
 • nefrologii
 • pulmonologii
 • alergologii
 • gastroenterologii
 • hematologii
 • onkologii
 • proktologii
 • reumatologii

Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • ortopedii,
 • chirurgii ogólnej,
 • okulistyki,
 • laryngologii
 • neurologii

Nielimitowane wizyty ze skierowaniem dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • diabetologii
 • alergologii
 • endokrynologii
 • nefrologii

Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
OB. / ESR
Reticulocyty
Płytki krwi

Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

Transaminaza GPT / ALT
Transaminaza GOT / AST
Białko całkowite / Total Protein
CRP ilościowo
Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
Chlorki / Cl
Cholesterol całkowity
LDH – dehydrogenaza mleczanowa
Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase
Fosfataza kwaśna
Fosfataza kwaśna sterczowa
GGTP
Glukoza / Glucose na czczo
Glukoza / Glucose – 120′ / 120′ po jedzeniu
Glukoza / Glucose – 60′ / 60′ po jedzeniu
Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie
Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach
Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach
Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach
Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach
Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach
Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach
CK (kinaza kreatynowa)
Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
Immunoglobulin IgA
Immunoglobulin IgG
Immunoglobulin IgM
Kreatynina / Creatinine
Kwas moczowy / Uric acid
Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
Potas / K
Proteinogram
PSA całkowite / Total PSA
Sód / Na
Wapń / Ca
Żelazo / Fe
AFP – alfa-fetoproteina
PSA – wolna frakcja
PSA całkowite
CEA – antygen carcinoembrionalny
CA 125
CA 15.3 – antyg. raka sutka
CA 19.9 – antyg. raka przewodu pokarmowego
PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA / PSA)
SCC – antygen raka płaskonabłonkowego

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania

Usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej

Wymaz z nosa
Wymaz z nosa – lewej dziurki – posiew tlenowy
Wymaz z nosa – lewej dziurki – posiew w kier. grzybów drożdż.
Wymaz z nosa – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z nosa – prawej dziurki – posiew tlenowy
Wymaz z nosa – prawej dziurki – posiew w kier. grzybów drożdż
Antybiogram do posiewu – (mocz, gardło, nos, oko)

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania

Mocz – badanie ogólne

Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania

Kał – badanie ogólne

Badania elektrokardiograficzne

Badanie EKG – spoczynkowe

Badania rentgenowskie

Wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej.

Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych
Rtg czaszki oczodoły
Rtg czaszki PA + bok
Rtg czaszki PA+bok+podstawa
Rtg czaszki podstawa
Rtg czaszki półosiowe wg Orleya
Rtg czaszki siodło tureckie
Rtg czaszki styczne
Rtg twarzoczaszki
Rtg nosa boczne
Rtg żuchwy
Rtg zatok przynosowych
Rtg noso – gardła
Rtg klatki piersiowej PA
Rtg klatki piersiowej + bok
Rtg klatki piersiowej bok z barytem
Rtg klatki piersiowej inne
Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem
Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok
Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy
Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok
Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
Rtg kręgosłupa piersiowego
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
Rtg kręgosłupa piersiowego bok
Rtg kręgosłupa piersiowego skosy
Rtg kręgosłupa szyjnego AP
Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok
Rtg kręgosłupa szyjnego bok
Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
Rtg kręgosłupa szyjnego skosy
Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego
Rtg kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowe
Rtg nadgarstka boczne – obu
Rtg nadgarstka boczne – prawego
Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos lewego
Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos obu
Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos prawego
Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos
Rtg miednicy i stawów biodrowych

Badania ultrasonograficzne

Obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG genetycznego.

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
USG ginekologiczne – transvaginalne
USG prostaty przez powłoki brzuszne
USG jamy brzysznej

Inne badania diagnostyczne

Spirometria
Mammografia
Mammografia – zdjęcie celowane

Badania endoskopowe

Anoskopia
Gastroskopia
Rektoskopia
Sigmoidoskopia
Kolonoskopia

Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi

MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy twarzoczaszki
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzuszneji miednicy mniejszej
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa lędźwiowego
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa piersiowego
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy oczodołów
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy przysadki
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowo-biodrowych
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda
MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny górnej
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy przedramienia
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy ramienia
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki
MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy szyi

Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi

TK – Tomografia komputerowa głowy
TK – Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)
TK – Tomografia komputerowa twarzoczaszki
TK – Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
TK – Tomografia komputerowa zatok
TK – Tomografia komputerowa oczodołów
TK – Tomografia komputerowa kości skroniowych
TK – Tomografia komputerowa szyi
TK – Tomografia komputerowa krtani
TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej
TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)
TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej
TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)
TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa
TK – Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej
TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej
TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
TK – Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego
TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego
TK – Tomografia komputerowa stawu biodrowego
TK – Tomografia komputerowa stawu kolanowego
TK – Tomografia komputerowa stawu skokowego
TK – Tomografia komputerowa nadgarstka
TK – Tomografia komputerowa stawu barkowego
TK – Tomografia komputerowa stawu łokciowego
TK – Tomografia komputerowa stopy
TK – Tomografia komputerowa uda
TK – Tomografia komputerowa podudzia
TK – Tomografia komputerowa ramienia
TK – Tomografia komputerowa przedramienia
TK – Tomografia komputerowa ręki
TK – Tomografia komputerowa – Angio aorty brzusznej
TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – badanie żył i zatok mózgu
TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – tętnice

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • Mierzenie RR / ciśnienia
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała
 • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
 • Zmiana / założenie – opatrunek mały
 • Szycie rany do 3 cm
 • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • Standardowe* badanie dna oka
 • Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)
 • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
 • Płukanie kanalików łzowych
 • Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
 • Badanie autorefraktometrem
 • Badanie ostrości widzenia

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
 • Zabieg laryngologiczny – Usunięcie tamponady nosa

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • Zmiana / założenie – opatrunek mały

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • Dermatoskopia

Do przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: niedogodnego dojazdu do placówki, wypisania recepty lub zwolnienia.Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia i wizyty kontrolne odbywają się już w placówkach wskazanych przez LUX MED. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza, a o przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje dyspozytor medyczny na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Wizyty domowe są dostępne w granicach administracyjnych miast oraz ich okolicach, w których występują placówki wskazane przez LUX MED dla tej usługi – szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl.

 • Konsultacja ginekologa – prowadzenie ciąży
 • Glukoza na czczo
 • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie
 • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 2 godzinach
 • Grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe
 • Estriol wolny
 • HBs Ab / przeciwciała
 • HBs Ag / antygen
 • HCV Ab / przeciwciała
 • HIV I / HIV II
 • Mocz – badanie ogólne
 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 • P / ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P / ciała anty Rh / – /)
 • Różyczka IgG
 • Różyczka IgM
 • Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP)
 • Standardowa* cytologia szyjki macicy
 • Toksoplazmoza IgG
 • Toksoplazmoza IgM
 • Total Beta-hCG
 • Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
 • Wymaz z pochwy w kierunku GBS
 • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
 • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz
 • z kanału szyjki macicy
 • USG ciąży
 • USG ciąży transwaginalne
 • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
 • USG ginekologiczne transwaginalne
Language